Bestyrelse

Foreningen

Bestyrelsen


Mindful Self-Compassion Danmarks bestyrelse for 2020 blev valgt på den stiftende generalforsamlingen den 29. november 2019 

Formand

Anita Abel Hansen.

Kasserer

Jeanette Beierholm

Bestyrelse

Iben Buemann


Suppleant

Christine Holme


Næstformand

Clarissa Corneliussen


Bestyrelse

Natalina Gabriel

Revisor

Anne Marie Beck

Suppleant

Liselotte Strøyberg